Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

zapojovani-deti

Popis kurzu

Kurz, který je určen pracovníkům vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, dále sociálním pracovníkům organizací pověřených výkonem SPOD, se zabývá možnostmi a způsoby zjišťování názoru dítěte v širším kontextu, nejen pro účely soudního řízení.

Právo dítěte vyjádřit se k podstatným věcem, které se ho týkají, je jedním ze základních práv ukotvených v úmluvě o právech dítěte. Co konkrétně toto právo dítěti zaručuje a jak je uplatňováno? Využívají ho příslušné instituce v zájmu dítěte? Jak se dítěte ptát, jak citlivě reagovat, jak se napojit na potřebu dítěte a jak si vytvořit důvěrný vztah s ním?

CÍLOVÉ KOMPETENCE ÚČASTNÍKŮ​

  • zmapují své dosavadní zdroje při komunikaci s dítětem (co funguje, co se jim daří, příklady dobré praxe)
  • seznámí se (případně rozšíří portfolio), prakticky procvičí a upevní s různými komunikačními technikami
  • získají přehled o zvláštnostech dětské psychiky, základních psychických potřebách a z toho plynoucích úskalí dětské psychiky při zjišťování názoru dítěte
  • prakticky vyzkouší vedení rozhovoru s dítětem s využitím osvojených komunikačních technik a následnou reflexí ve skupině
  • po absolvování kurzu dokážou účastníci lépe v praxi využívat baterii komunikačních technik na základě individuálního přístupu k dětem, vhodnými a cílenými otázkami (nástroji) se více dozvědět o dítěti, jehož názory, přání a sdělení jsou cenným podkladem a zdrojem pro sociální práci s rodinou
  • vhodně vedeným rozhovorem s dítětem umí zaměřit pozornost nejen na zjišťování názoru, přání a potřeb dítěte, ale i na případně signály syndromu CAN

Kurzem vás provede Bc. Adéla Kneslová.

Organizační informace

Bezplatné storno účastnického poplatku 7 dní před konáním kurzu. Poté kurzovné nevracíme.
Je však možné za sebe vyslat náhradníka.
Přihlásit se lze max. jeden den před konáním kurzu (popř. po telefonické domluvě).

Přihlásit se na kurz

Přihláška Počet míst Kurzovné
Účast na kurzu
15 volných míst
1 500 
Počet: Cena celkem:
Počet míst: 15 (15 volných míst)
  • ONLINE

Podrobnosti události

  • 9. 11. 2023 09:00   -   17:00
Sdílet událost
Přidat do mého kalendáře