Mediace znamená zprostředkování a vyjednávání. Poradenská mediace je odborná pomoc v konfliktní situaci zaměřené k nalezení oboustranně přijatelného kompromisu. Typickým příkladem poradenské mediace je mediace rozvodová. K poradenské mediací v partnerských a rodinných sporech dochází v důsledku práce s rodinou, kdy jsou rodiče připraveni spolu komunikovat, vyjednávat a je tedy možné dospět ke smírčímu řešení. Tento typ mediace má prvek edukativní i vyjednávací.

Na rozdíl od známých kritérií mediace se jedná v tomto případě spíše o metodu práce s klienty s využitím mediačních technik. Protože mediátor je s problémy i potřebami klientů – rodičovského páru a dětí seznámený z předchozích setkání, případně se s nimi před zahájením mediace seznámí. Po zmíněném získání informací vysvětluje rodičům v rozvodovém sporu, jaký přínos by jejich smírčí řešení mělo a zejména jaký dopad má na děti.

Termíny a přihlášení

Nemáme-li vypsané aktuální termíny kurzu, obraťte se na nás a my pro vás vytvoříme kurz na míru.

Informace

Máte dotaz?

Napište nám