Autor představuje, jak velmi nenásilně zakomponovat praktiky asertivního jednání v manželství a rodinném systému tak, aby každý z jeho členů mohl komunikovat jasně v souladu se svými potřebami. Je zde zmíněno několik mýtů a legend, které jsou společensky zaužívané, avšak ve svém výsledku nejsou pro komunikaci nikterak efektivní, spíše naopak.

Asertivita v manželství a v rodině

Autor: Tomáš NOVÁK

Praha, Grada, 2011

ISBN 978-80-247-3659-4