Dlouhodobě se věnujeme osobnostně-sociálnímu rozvoji v pomáhajících profesích. Pedagogům poskytujeme vzdělávání, supervize, koučink, školám pomoc s realizací multidisciplinárních týmů vč. mediace. Díky tomu, že pomáháme rodinám v (po)rozvodnové či (po)rozchodové situaci, řešíme s nimi příčiny i následky změn v jejich životě, můžeme získané zkušenosti zúročit v projektu Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny. Aktuálně připravujeme on-line diagnostický nástroj školní (ne)úspěšnosti, na nějž jsou navázány odborné poradenské služby.

Koučing, supervize, mediace

Pedagogické povolání patří k těm nejnáročnějším. Podpoříme vás, pomůžeme vám hledat východiska, upevnit si své sociální dovednosti, najít nové cíle a motivaci.

Domluvit si konzultaci
osobně i online

Bc. Adéla Kneslová, DiS.
+420 703 166 096