Všechny edukační, informační a osvětově-vzdělávací materiály, které jsme pro vás vytvořili, vydali či doporučujeme k prostudování, na jednom místě.

Materiály ke stažení

Metodické / vzdělávací materiály

Aby bylo doma dobře. Všem.
Edukačně-motivační komplet videí a pracovních listů pro partnery a rodiče

E-learning pro rodiče a pro teenagery

Metodika
Včasná detekce ohrožených dětí ve školním prostředí

Brožura Ostrovy života
Rozhodovací mapy pro učitele, rodiče a děti

Vzdělávání pedagogů - materiál pro účastníky

Komiks pro práci s dětmi - pracovní list "Jonáš"

Komiks pro práci s dětmi - pracovní list "Zuzka"

Infografiky

Myšlenková mapa
Dítě a školní (ne)úspěšnost

Infografika Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát - nabídka služeb

Infografika Včas a akorát - Zdravé partnerství usnadňuje rodičovství

Seriály na sociálních sítích

Seriál "Doplněné rodiny" aneb rodinný patchwork

Seriál "Rodičovské kompetence" aneb jak zvládnout rodičovství po rozvodu

Články

Článek v časopise Rodina a škola, 8/2021

Doporučené knihy

Knihy Hlavu vzhůru… od autorky Mileny Mikulkové

Materiály ke shlédntí

Židličková metoda: Co prožívá dítě, když se mu rozvedou rodiče?

Playlist
Patchwork: doplněné rodiny

Playlist
Rodičovské kompetence

Playlist
Když jdou rodiče od sebe

Doporučená videa

Projekt Rodina: 16 videí, 16 témat, která pokrývají oblast od zamilovanosti a chození až po rozvod a porozvodovou komunikaci

Cochemská praxe: animace znázorňující průběh opatrovnického řízení

Kontaktujte nás

+420 703 166 096