• Rubriky příspěvkuPro školy

Přečtěte si náš článek, který vyšel 27. 6. v Deníku 😉

Co všechno se skrývá za známkami a co ve vysvědčení nenajdete? Jak zvýšit šanci na úspěch ve škole?

Až dostanete do rukou vysvědčení svého dítěte, chvíli se na něj dívejte a promítněte si, čím vaše dítě v tomto školním roce procházelo, z čeho mělo radost, co ho zaujalo – a co mu to přinášelo a co ho zasáhlo a možná bylo nad jeho síly.

„Je na místě zohlednit několik zcela mimořádných okolností, které v současné době vnímáme, že se odráží na školní úspěšnosti dětí. Vliv opatření v souvislosti s covid-19, kdy zažívaly dlouhotrvající nejistotu, rozpory ve vyjádření autorit, absenci vrstevnického kontaktu a každodenního režimu.“ říká Milena Mikulková z ESPEDIENTE, z.s. a nabízí rodičům další tipy, jak mluvit s dítětem o jeho školní úspěšnosti.

Dopadlo to na výbornou.

Někdy nám ocenění jde samo. To, když jsou odshora dolů jedničky. A přesto je skvělé, když se zeptáte, co dítěti přinášelo radost, co ho zaujalo nejvíc, co by potřebovalo jinak, kolik úsilí ho stály tyto vynikající výsledky. Že jste si všimli, že něco mu šlo hladce a něčemu potřebovalo věnovat více času. A někdy je na místě se ptát, co by pro ně znamenalo, kdyby se na vysvědčení objevila i jiná známka než (samozřejmá) jednička.

Vysvědčení není podle očekávání.

U vysvědčení, které není až tak výstavní, může být rozhovor také zajímavý. Zejména, když víte, že na to vaše dítě má. Jedna ze zakázaných vět je: Jak to, že…??? Vypovídá totiž více o vás než o vašem dítěti. Možná nejste daleko od pravdy, když s povzdechem řeknete… kdyby ses víc snažil/a, mohlo to být lepší… To pravděpodobně mohlo. Když projevíte zájem, zmíníte, co se podařilo, a dodáte odvahu ke změně, jistě to situaci prospěje. Našlo už vaše dítě svůj styl učení? Kdy a co se učí snáze a u čeho se rozčiluje nebo to vzdává? Jaké jsou okolnosti, co aktuálně prožívá, čeho se obává, co na něj doléhá? Čemu uniká a co ho naplňuje?

Odhalit pravé příčiny neúspěchu mohou pomoci nástroje, které vytvořili odborníci

Odborníci z organizace ESPEDIENTE, z.s., vytvořili v rámci projektu Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostřední s přesahem do rodiny několik nástrojů, které mohou pomoci dětem, rodičům i pedagogům. Jedním z nich je online diagnostický nástroj, který identifikuje možné souvislosti, příčiny, rizika i důsledky a co všechno má na (ne)úspěšnost dětí vliv.

Tento projekt, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.