Ceník konzultací a terapií

Úvodní, 2. a 3. setkání

Dotovaná cena* setkání v rámci projektu Včas a akorát.

Délka jednoho setkání – 60 minut.

ZDARMA

4.–9. setkání

Dotovaná cena* setkání v rámci projektu Včas a akorát.

Délka jednoho setkání – 60 minut.

500 Kč / jednotlivec

Cena za jedno setkání

500 Kč / nezletilá osoba s doprovodem

Cena za jedno setkání

700 Kč / pár

Cena za jedno setkání

* Dotovaná cena konzultací/terapií je částečně hrazena z projektu Včas a akorát.
Maximálně lze absolvovat devět dotovaných setkání (tři zdarma + šest za dotovanou cenu).

Absolvujete konzultace/terapie z nařízení OSPOD nebo soudu?

Klienti, kteří jsou na setkání vysláni OSPOD nebo z rozhodnutí soudu, mají jednotlivá setkání ve výši určené projektem Jistota v nejistotě aneb ztráta beze ztrát plně hrazena z projektu.

Nedotovaná cena setkání

Cena za setkání, která nejsou hrazena z projektu Včas a akorát, nebo byl překročen limit 9 setkání.

Délka jednoho setkání – 60 minut.

900 Kč / jednotlivec

Cena za jedno setkání

900 Kč / nezletilá osoba s doprovodem

Cena za jedno setkání

1500 Kč / pár

Cena za jedno setkání

Ceník dalších služeb

Asistované předání

V poradně v pracovní době

200 Kč / 15 minut *

Asistovaný kontakt

V poradně v pracovní době

500 Kč / 60 minut *

Zpráva o asistovaném předání/kontaktu na žádost klienta

200 Kč *

* Dotovaná cena v rámci projektu Doplněné rodiny aneb rozšířený rodičovský tým.

Způsob úhrady

Platbu za smluvené služby proveďte prosím

  • převodem na bankovní účet 115-3884500257/0100 vedený u Komerční banky a.s.,
  • do zprávy pro příjemce uveďte jména účastníků setkání.

Děkujeme.

Pokud je schůzka zrušena ze strany klienta méně než 36 hodin před plánovaným termínem, uplatňujeme storno poplatek ve výši 50 % z dohodnuté ceny za setkání.

Potvrzení o provedené platbě zašlete prosím na e-mail info@espediente.cz, popř. jej přineste v papírové či elektronické podobě s sebou na setkání.

Platba v hotovosti je možná pouze po předchozí domluvě, vždy před zahájením sezení.

Děkujeme za pochopení.

Domluvit si konzultaci
osobně i online

Bc. Adéla Kneslová, DiS.
+420 703 166 096