Profesionalita s lidským přístupem

Jsme…

  • nestátní nezisková organizace, která má za cíl přispět k podpoře toho dobrého, co v lidech je
  • zaměřujeme se především na oblast práce s dětmi, mládeží a rodinou
  • angažujeme se ve službách pro odbornou a laickou veřejnost
  • svými aktivitami se snažíme přispět ke kultivaci vztahů – aby lidem s lidmi bylo dobře
  • nabízíme aktivity ve čtyřech základních oblastech života: rodina – škola – práce– volný čas

Proč Espediente

Hledali jsme slovo, ve kterém by se setkávala pravdivost s nadějí. V italštině espediente znamená východisko z nesnází.  Svými aktivitami se snažíme pomáhat dětem i dospělým nesnázím předcházet anebo se z nich dostat.

Poslání

Aby bylo doma dobře. Všem.

Vize

Usilujeme o to, aby lidé vnímali, co v životě funguje a měli odvahu změnit to, co nefunguje.

Cíle

Snažíme se rodině navrátit její důležitost. Rozvíjíme dovednosti klientů pro partnerské, rodinné a mezilidské vztahy, pro řešení obtížných životních situací.

Hodnoty

Respekt | Porozumění | Lidskost | Profesionalita | Důvěryhodnost | Vstřícnost ke klientům i zaměstnancům

Domluvit si konzultaci
osobně i online

Děkujeme za podporu

cinnost_espediente_podporuji