Šest videí. Šest rodinných epizod. Třináct pracovních listů. Šest motivačních kartiček
… aneb jak posílit vztahy v manželství a rodině, s dětmi i prarodiči.

Prostě aby bylo doma dobře. Všem.

1. epizoda Aby bylo doma dobře (všem)

Motivační kartička #1

Ve šťastné rodině všichni vědí, co ostatním dělá dobře, proto:

 1. Umožněte, aby každý měl doma místo, kde je mu dobře.
 2. Darujte si vzájemně pozornost, lásku a vřelost.
 3. Podporujte se a spolupracujte.
 4. Ochraňujte se navzájem.
 5. Vytvořte hranice, které zaručí bezpečí.

2. epizoda Jsme jedno a není nám to jedno

Motivační kartička #2

Jedna + jedna je JEDNA CELÁ, proto:

 1. Společně sdílejte intimitu.
 2. Mějte společné rituály.
 3. Mějte společné aktivity.
 4. Společně plánujte.
 5. Překvapujte se v dobrém.

3. epizoda Být mámou a tátou dá zabrat, ale stojí to za to

Motivační kartička #3

5 tipů zdravého rodičovství:

 1. Na své děti jste odborníci právě vy – jejich rodiče.
 2. Ve výchově uplatňujte zájem, vřelost, pevnost a svobodu.
 3. Podporujte u dětí odolnost i jemnost.
 4. Pěstujte rodinné rituály, přispívají k sounáležitosti.
 5. Učte své děti 3P: pozdrav, popros, poděkuj. To ostatní pak půjde snáze.

4. epizoda Prosím tě, mami…

Pracovní listy ke stažení

Motivační kartička #4

5 tipů pro zdravé mezigenerační vztahy:

 1. Respektujte se navzájem a připusťte dobrý záměr.
 2. Oceňujte se, hledejte to dobré a buďte tolerantní.
 3. Řešte konflikty.
 4. Nezasahujte bez vyžádání.
 5. Nastavte si pevná pravidla a dodržujte je.

5. epizoda Prostě nám to nevyšlo

Motivační kartička #5

5 tipů pro zvládnutí rozvodu:

 1. Postarejte se o sebe, dopřejte si čas na zvládnutí změny.
 2. Oddělte partnerství od rodičovství (rozvod se týká partnerství).
 3. Postarejte se o děti – prožívají ztrátu, zármutek, bolest i pocit viny.
 4. Minimalizujte rozsah změn a zachovejte dítěti jeho „kotvy“.
 5. Zajistěte dětem kontakt s druhým rodičem, prarodiči, s širší rodinou i přáteli.

6. epizoda Aby znovu bylo dobře

Pracovní listy ke stažení

Motivační kartička #6

5 tipů, jak začít znovu:

 1. Zastav se!
 2. Ohlédni se
 3. Ukliď si!
 4. Odvaž se!
 5. Jednej!