Zastáváme názor, že děti jsou moudré. Nosí v sobě jednoduchá řešení složitých situací. Neznají důvody, proč by něco nemohlo jít.
Ve své přímočarosti se zaměřují na jádro věci.

Pracujeme-li s rodinami, kdy dochází k rozpadu partnerství rodičů nezletilých dětí, setkáváme se téměř vždy s jejich náhledem na možné řešení, resp. na cílový stav. Výsledkem dětských scénářů je obvykle zklidnění situace, nastolení harmonie, slušnosti a dobrých vztahů.

Jak využíti komiksy pro práci s dětmi

Vytvoř si svůj originální komiks

Komiks "Jonáš"

Komiks "Zuzka"