• Rubriky příspěvkuAktuality

Blíží se konec roku a s tím je spojeno i bilancování, co všechno se nám v uplynulých týdnech a měsících podařilo, a jaké aktivity si společně přenášíme do roku následujícího.

Pokud bych měla takové bilancování za naši organizaci nastínit, bylo by velmi obsáhlé a v některých pasážích i dosti nezáživné. A tak se pokusím končící rok 2022 shrnout do několika málo bodů tak, aby v nich zachytila ty nejpodstatnější momenty.

V letošním roce jsme v rámci našich aktivit spolupracovali bezmála se 150 rodinami. Některé z nich přišly dobrovolně a některé ve využití našich služeb podpořil třeba Okresní soud nebo místně příslušné oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Ať tak či tak, všem jsme se snažili poskytnout maximální možnou podporu, která by odpovídala jejich individuálním potřebám. Takovou podporu jsme šili každému z členů rodiny na míru, protože jsme každý ve své podstatě originálním kouskem, a s kolegy jsme vyzobávali z našich četných pracovních postupů a metod to, co by každému jedinci nejlépe vyhovovalo.

Aby nedošlo k mýlce, nikdo z nás není superhrdina, který by dokázal vyřešit problém klienta sám o sobě. Nezanedbatelnou mírou se na úspěchu podílí totiž každý z klientů sám, a to tím, že sebere veškerou svou odvahu ke změně, odhodlá se být v některých věcech i nedokonalý a jde vstříc novým dnům s otevřenou myslí a chutí žít jinak než doposud. A právě tato odvaha ke změně a špetka motivace je kouzelnou a nezbytnou esencí každého řešení, bez níž by to byl jen další z pokusů a možná i příjemně strávený čas.

Bilancování: co říkají klienti?

Dovolím si tedy s vámi sdílet střípky z příběhu pár klientských rodin, kde ke změně došlo, a všichni se tak mohli díky posunu dostat do nové etapy života.

Díky vám a vaší práci jsou moje děti nyní klidnější, upevňuje se mezi nimi opět sourozenecké pouto, nejsou už takoví rivalové, a naopak spolu rádi tráví čas.

(muž, 44 let)

Když k vám přijdu, tak vím, že mě zde nikdo nesoudí, a můžu se to projevit tak, jak je mi v daný okamžik příjemné. Cítím se zde bezpečně.

(muž, 42 let)

Díky spolupráci terapeuta vnímám podporu, vidím zdroje uvnitř sebe a nemám obavy z budoucnosti a ze změn.

(žena, 35 let)

Zpočátku nebyla možná žádná dohoda, bylo mi striktně řečeno, co a jak bude. Ale nyní, po několika návštěvách, jsem velmi rád, že můžu vidět postupné změny a pokroky. Ze striktního diktátu (matky našich dětí) se postupně buduje vzájemná dohoda, což mě naplňuje nadějí, že jako rodiče spolupracujeme.

(muž, 45 let)

Jak je vidět, naše činnost má smysl. I kdybychom takto pomohli jen pár lidem, má to cenu. Ne pro nás, ale pro každého z nich, kdo se vydal po životních strastech na cestu za spokojeným bytím. Děkuji všem, kteří se odhodlali nás na čas vpustit do svého životního příběhu, a svěřili nám svou důvěru, že jim můžeme pomoci, pokud o to budou stát.

Bc. Adéla Kneslová

Autorka článku