EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

expost

Popis kurzu

Informace z kurzu nejvíce využijí pracovníci OSPOD, sociální pracovníci v SASRD, poradenských službách apod. 

Program tvoří čtyři základní oblasti podpory rodin s dětmi v situaci rozvodu manželství nebo rozchodu partnerů žijících v družském poměru: rodina a její fungování, rodina v krizi, rodina a právo, edukační program pro rodiče “EXPOST”.

Cílem kurzu je posílení kompetencí pracovníků v přímé práci s rodinou v rozvodové situaci.​

První oblast kurzu je zaměřena na téma RODINA A JEJÍ FUNGOVÁNÍ a věnuje se principů fungování rodiny, potřebám a rolím rodičů a potřebám dětí. Druhá oblast se věnuje tématu RODINA V KRIZI a zabývá se obtížnými situacemi v rodině, které nezřídka vyústí do rozvodu či rozchodu partnerů. V tomto bloku je věnována pozornost konfliktům v rodině, zvládání či nezvládání partnerských sporů, tématu emocí a procesu psychorozvodu. Třetí oblast RODINA A PRÁVO se orientuje na základní právní pojmy v oblasti rodinného práva, rodičovskou odpovědnost, práva dětí a koncentruje se na nejlepší zájem dítěte. Jsou zmíněny mechanismy podpory rodičů a případné intervence ze strany institucí. Čtvrtá oblast představuje edukační program pro rodiče EXPOST a využívá metodu family coachingu v oblasti naplňování rodičovské odpovědnosti vůči dětem v rozvodové a porozvodové situaci. Je představen rodičovský plán, způsob vyjednávání a hledání dohody v nejlepším zájmu dítěte. Cílem kurzu je posílení kompetencí pracovníků v přímé práci s rodinou v rozvodové situaci.​

CÍLOVÉ KOMPETENCE ÚČASTNÍKŮ​

  • Získají základní povědomí o potřebách, tendencích a limitech zainteresovaných stran v rozvodové situaci.
  • Využijí znalost širšího kontextu rozvodových sporů (právní, psychologický, sociální).
  • Zorientují se v metodách doprovázení partnerů v situaci rozpadu jejich partnerství s ohledem na jejich rodičovskou zodpovědnost.
  • Rozšíří své profesní dovednosti v oblasti motivování, práce s emocemi, seznámí se s využitím technik family coachingu.
  • Porozumí roli subjektů v multidisciplinárního týmu.

Kurzem vás provede Mgr. Milena Mikulková.

Organizační informace

Bezplatné storno účastnického poplatku 7 dní před konáním kurzu. Poté kurzovné nevracíme.
Je však možné za sebe vyslat náhradníka.
Přihlásit se lze max. jeden den před konáním kurzu (popř. po telefonické domluvě).

Tato událost již proběhla.
Počet míst: 15 (14 volných míst)
  • Olomouc

Podrobnosti události

  • 28. 3. 2024 09:00   -   16:00
Sdílet událost
Přidat do mého kalendáře