V rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí poskytujeme vzdělávání pěstounů.

Nabídka témat vzdělávání pro pěstouny

 1. Praktické náměty pro vyjadřování vztahu k dětem
 2. Práce s emocemi a jejich kultivace
 3. Povzbuzování a dodávání odvahy
 4. Přijetí, zapojení, bezpečí – tři základní prvky spokojenosti
 5. Komunikace v krizových situacích
 6. Životní dovednosti
 7. Zákonitosti fungování rodiny – rodinný systém
 8. Kdo ke mně patří? – práce s rodinou mapou
 9. Jak zpřítomnit nepřítomného rodiče – o vhodných způsobech práce s postoji k biologickým rodičům
 10. Včas a akorát – potřeby dětí v jednotlivých fázích vývoje
 11. Rodičem na dvakrát – výchova dětí vlastních dětí
 12. Matka a dcera, matka a syn – role matky ve výchově dětí
 13. Otec a syn, otec a dcera – role otce ve výchově dětí
 14. Idoly, ideály, vzory, trendy – co všechno děti ovlivňuje
 15. Děti v pěstounské péči a škola – o vztazích ve vrstevnickém kolektivu, motivaci a motivování
 16. Co za nás dělají kamarádi našich dětí? – role vrstevníků dítěte
 17. Sociální bungee-jumping – práce s dospívajícími dětmi a jejich potřebou začlenění
 18. Já už na to nemám nervy – jak pracovat s chronickou zátěží
 19. Aby doma bylo dobře (všem) – základní principy rodinné pohody
 20. Péče o pečující – jak skloubit péči o sebe, o partnerství a o vlastní rodinu
 21. Příprava předávání dítěte a adaptační scénář
 22. Téměř na odchodu
 23. Jak předcházet hotelovému syndromu – aneb zapojení dětí v životě rodiny
 24. Jak porozumět chování dětí
 25. Komunikace beze slov

Rozsah

dle dohody s objednatelem
(obvykle 3–4 hodiny á 45 min. + přestávky)

Místo konání

dle dohody s objednatelem

Cena

dohodou, za skupinu

Přehled témat

ke stažení v pdf

Chcete uspořádat kurz pro pěstouny
přímo u vás?

Napište nám

Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů Mgr. Milena Mikulkové: www.vztahove-poradenstvi.cz.