Velkým tématem je podpora výchovných dovedností a kompetencí rodičů v souvislosti s citlivými vývojovými obdobími dětí.

Věnujeme se tématu mateřství a otcovství, roli matky a roli otce a vlivu sourozenců a prarodičů či širší rodiny. Společně s rodiči se zabýváme potřebami dětí, základními principy výchovy s aplikací na potřeby jejich dětí.

Kromě přímé práce s rodinou využíváme sociální sítě a další možnosti k osvětových aktivitám – kampaně, články, filmy, blog.

Obraťte se na nás