Rozvodová situace je sama o sobě náročnou změnou ve fungování jednotlivce i rodiny. Ne vždy je klient nastaven na sdílení, a proto je vhodné mít portfolio technik zaměřených na práci s rodinou. V tomto kurzu představujeme koučovací techniky, které přispívají ke zmocnění klienta k řešení jeho vlastní situace. Kontinuální práce v linii minulost – přítomnost – budoucnost spočívá v dešifrování limitů, které ztěžují cestu k řešení. Techniky jsou v kurzu uspořádány podle těchto procesních fází. Jsou na sobě nezávislé a důležitým aspektem výběru je postup při výběru techniky: k čemu má sloužit, jaký bude mít přínos pro klienta, co ozřejmí pracovníkovi a jak přispěje ke změně.

Nedílnou součástí je velmi důležitá reflexe každé využité techniky a aplikace do osobního příběhu klienta.

Cílové kompetence účastníků​

  • Zorientují se v možnostech využití technik při práci s rodinou.
  • Budou schopni vybrat podle indikace odpovídající techniku s ohledem na cíl.
  • Rozšíří svoje portfolio technik práce s rodinou.
  • Jsou schopni vytvořit myšlenkovou mapu s definováním oblastí zkoumání a podpory: minulost – přítomnost – budoucnost.

Informace z kurzu nejvíce využijí sociální pracovníci v SASRD, poradenských zařízeních apod. 

Termíny a přihlášení

Nemáme-li vypsané aktuální termíny kurzu, obraťte se na nás a my pro vás vytvoříme kurz na míru.

Informace

Máte dotaz?

Napište nám