• Rubriky příspěvkuBlog

Rozvod nebo rozpad soužití je obdobím plným strachu a nejistot. Rodiče čeká mnoho rozhodování a aby byli schopni tato rozhodnutí činit, je potřeba, aby skutečně rozuměli důsledkům, která jejich rozhodnutí přinesou. K tomu potřebují informace, jednoduše a jasně formulované, důvěryhodné a dostupné.

V některých státech je edukace rodičů před rozvodem povinná. Existují už také analýzy, které dokládají, že se vyplatí věnovat rodičům a jejich společnému informování čas a vynakládat na něj státem hrazené prostředky. Efekt edukace spočívá v hladším a rychlejším průběhu samotného následného řízení, lepším porozumění a akceptaci pravidel ze strany rodičů. Cílem takové edukace je odstranění nevědomosti a/nebo neochoty domlouvat se.

Základní edukace

Základní edukace rodičů před rozvodem může mít podobu skupinového semináře, kterého se účastní více rodičovských párů najednou. Může jít o službu poskytovanou OSPOD v rámci sociálně-právního poradenství a nebo jako tomu je v Dánsku, o on-line kurz, který musí oba rodiče absolvovat než dostanou termín jednání u soudu.

E-learningový kurz pro rodiče před rozvodem nebo v rozvodové situaci je velmi dobře a snadno dostupný:

Období rozvodu je pro rodiče i jejich děti silně emočně vypjaté. Je velmi důležité, aby měli možnost opakovaného přístupu k informacím. Mohli je číst a čerpat z dalších zdrojů, které kurz nabízí opakovaně a třeba je i sdílet s dalšími svými blízkými osobami. Tyto důležité informace rodiče ukotvují, pomáhají jim zbavit se řady obav a nejistot a posouvají je blíže k řešení.

Absolvování kurzu může rodičům sloužit jako “osvědčení”, že se o situaci zajímají, chtějí rozumět postupu a pravidlům soudního řízení, znát potřeby dětí v této situaci a způsoby, jak je naplňovat. Informaci o absolvování takového kurzu mohou předložit u soudu (sami nebo prostřednictvím svých zástupců) nebo v poradně, kam se např. obrátí pro další pomoc. Zájem o informace, jak provést své dítě bezpečně situací rozvodu je projevem rodičovské kompetence.

Bohužel, zatím v ČR tuto možnost on-line edukace nemáme. Díky ESPEDIENTE z.s. se to ale již v brzké době může změnit. Zkušení poradci, kteří edukují rodiče před rozvodem a provázejí rodiny touto nelehkou situací, by chtěli právě takový on-line kurz vyvinout a začít nabízet. V těchto dnech běží na platformě HIT HIT sbírková kampaň, jejímž cílem je shromáždit prostředky na vývoj tohoto e-learningového programu, aby bylo možno poskytovat ucelené a relevantní informace rodičům ještě ve fázi, než se vůbec obrátí na soud.

Edukace rodičů v rozvodové situaci ve skupinové nebo individuální prezenční formě je standardně zařazena do práce s rodiči již na mnoha místech v ČR. Většinou tam, kde je také aplikována interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí. Pro tato místa by byla možnost e-learningové kurzu vítaným doplňkem, pro všechna další by mohla znamenat vyřešení problémů s hledáním poskytovatele edukace nebo problémů s financováním, personální kapacitou, či pronájmem vhodného místa.

Nemá smysl přesvědčovat nepoučeného.

prof. Radek Ptáček

Mgr. Markéta Nováková

COCHEM.cz