• Rubriky příspěvkuBlog

Zdánlivě neslučitelné pojmy ukotvení a svoboda v manželství jsou tématem mého krátkého zamyšlení k Národnímu týdnu manželství 2024 s letošním mottem Kořeny a křídla. Jedno i druhé hledáme v různých fázích vztahu v trochu jiné formě.

Kořeny a křídla aneb paradoxy spokojených vztahů

Na počátku vztahu obvykle toužíme po zakořenění, po jistotě, že do života toho druhého skutečně patříme, že s námi ve svém životě počítá, že vytvořil prostor v sobě a vedle sebe pro nás – jako jedinečnou bytost, které je darováno privilegium být svědkem jeho života. Ukotvení znamená pocit bezpečí a prožitek přijetí. Ukotvení dále znamená důvěrné a intimní propojování manželů takříkajíc zvenčí i zevnitř, ať už jde o slova, přítomnost, pozornost, podporu a pomoc, doteky, včetně sexuálního spojení. A v neposlední řadě ukotvení představuje a společné vrůstání do tzv. párové identity: „toto jsme my, naše MY vzniklo spojením mne a tebe“. 

Fáze ukotvování vlastně nikdy nekončí, jen se rozrůstá celý „kořenový systém“, vztahu. Stává se méně viditelným procesem. Věnujeme mu možná méně pozornosti. Jako bychom počítali s tím, že „kořenový systém“ si se vším poradí po svém tak jako v přírodě. 

Zodpovědná svoboda

Možná nelze přesně určit, kdy se ke slovu začnou hlásit křídla. Kdy práce na kořenech přestala být cílená, vědomá a usilovná. Jakoby bychom se potřebovali narovnat a vyrůst do výšky, narovnat se, rozkošatit se, rozkvést, nést plody. Jakkoli se tato fáze pro mnohá manželství stává ošidná, představuje zdravou fázi vztahu. Protože to, co křídla ve vztahu nabízí, je zodpovědná svoboda. Mnohdy je mylně chápána jako ztráta zájmu, konec lásky. Je škoda, když pro některé páry přeroste v rozpad vztahu, protože svoboda je spojována s bezuzdností, nedůvěrou a nevěrou.

V mém chápání má zodpovědná svoboda nejvyšší hodnotu, protože je výrazem úcty, důvěry, respektu k sobě i k druhému a promítá se do zvnitřněných principů. V manželství můžeme růst, pokud pevně zakořeňujeme a pokud poskytneme prostor pro zodpovědnou svobodu. To je podle mne jedno z tajemství spokojených dlouholetých manželství.

Mgr. Milena Mikulková

pro NTM 2024