Vedoucí pracovník OSPOD – manažerské dovednosti a osobnostní předpoklady