• Rubriky příspěvkuAktuality

Vladimíra Brožová, hlava organizace, která se stará o to, aby u nás fungovalo vše tak, jak má. Řídí tým našich pracovníků i externích odborníků, věnuje se projektům a dalším výzvám, aby naše organizace rostla a my v Espediente z.s. mohli dále podporovat všechny, které potkala nějaké životní nesnáze nebo náročná situace.

Co máte v Espediente z.s. na starosti?

Jak už to u manažerů a manažerek bývá, snažím se o to, aby vše fungovalo, jak má, plnili jsme závazky vyplývající z projektů, aby naši spolupracovníci byli spokojeni. Svou pracovní dobu trávím u počítače a s mobilem. Komunikuji s lidmi, kteří se podílí na chodu organizace. Řeším každodenní starosti, ale věnuji se i realizaci nových věcí, stále přede mnou stojí nové a nové výzvy. Do kontaktu s našimi klienty často nepřicházím, to přenechávám našim odborníkům.

Co vás naplňuje na svém povolání? Proč se mu věnujete?

Líbí se mi, že za sebou mohu vidět výsledky své práce a pokud je to pomoc lidem, tím lépe. Baví mne, že mohu podle nálady kombinovat rutinní záležitosti s kreativitou.Ráda něco organizuji, vyhovuje mi, že mohu pracovat někdy individuálně a jindy zase v kolektivu. V neposlední řadě mi vyhovuje flexibilita práce z pohledu místa a času jejího výkonu.

Jaká je Vaše kvalifikace? 

Od vysoké školy se zabývám psaním a realizací dotačních projektů, inženýrský titul mám z oboru Evropská integrace na Slezské univerzitě v Opavě. Celý svůj pracovní život se pohybuji ve školství a kombinuji to s neziskovým sektorem. Těší mne, když se věcí daří řešit v klidu, v pohodovém týmu. Často vzpomínám na slova jednoho bývalého kolegy: „Když už musíme pracovat, a občas dělat nepopulární věci, pojďme si to aspoň udělat hezké.“

Kdo jste? Jaké máte záliby? 

Jsem manželka a matka tří úžasných dětí, se kterými ráda trávím čas. Postupně, velmi zlehka, se u mne začíná objevovat něco, co by se dalo nazývat volným časem. Snažím se ho využívat především na to „správné“ – sport (jóga, chůze či běh, kolo) a příjemné – setkávání s přáteli. Ale ráda jsem i jen sama se sebou, v tichu a nejlépe ve svém křesle či v přírodě. 

Jaké hodnoty jsou pro vás důležité?

Mám úctu ke své rodině a prostředí, ve kterém žiji. Ctím spolehlivost a zodpovědnost, umění držet slovo, plnit sliby. Pořádek a řád ve všem. 

Máte nějaké osobní poselství?

Věřím, že všechno zlé je k něčemu dobré. Žiji tak, abych se za sebe nemusela stydět a abych sama za sebe měla čisté svědomí. A raduji se z toho, co je teď a tady. 

Máte něco dalšího na srdci?

Moc se mi líbí citát od Dalajlámy: Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Pokud řešení nemá, starosti nepomohou.