• Rubriky příspěvkuBlog

Když se řekne laskavost, napadají mě slova jako ochota, péče, klid, vstřícnost, starost o druhého. Laskavost je nepodmíněná, nejde o princip „něco za něco“. Laskavost se používá v řeči, když něco od někoho třeba žádáme: „Můžete mi projevit laskavost? Nebo můžu vás laskavě poprosit?“ V těchto principech je nám všem laskavost možná dobře známá.

Dovolte mi podělit se o inspiraci. Nedávno jsem se začala zajímat více o mindfulness jakožto metodu psychoterapie. A v rámci ní se setkala s pojmy „laskavost“ a „všímavost“. V tomto kontextu se můžeme pozastavit nad otázkou, zda jsme laskaví a všímaví sami k sobě. Zda se sami k sobě chováme s úctou a láskou, přátelsky, se starostlivou péčí o své tělo. Možná je právě čas k bilancování uplynulého roku. Pohlédnout dovnitř sebe samých a zeptat se, jak je na tom naše sebeúcta a sebeláska, protože ta úzce souvisí s onou laskavostí, vlídností a všímavostí. Kolik nepříznivých myšlenek a starostí si sami (a dobrovolně) dokážeme přivést do našich myslí.

Být k sobě laskavý znamená nedovolit těmto myšlenkám, aby v nás vzbuzovaly pochybování o sobě samých, pocity viny, studu, nepřijetí atd. V inspirativních videích PhDr. Jana Bendy, Ph.D., který se právě využitím mindfulness v terapii zabývá, můžeme například zahlédnout laskavost jako postoj milujícího rodiče k malému bezbrannému dítěti. Dále se v jeho příspěvcích můžeme dozvědět, že pokud rozvíjíme laskavost sami k sobě, učíme se být trpěliví a pečující o sebe jako o vzácného hosta. Snažíme se nebýt k sobě příliš přísní a kritičtí a zarputile se nedržíme svých přesvědčení (vnitřních nastavení), které jsme si o sobě samých vytvořili. Učíme se nepodmínečné lásce sami k sobě, tedy na sebe nejsme hodní jen v momentu, kdy si to zasloužíme.

Pojďme společně zapřemýšlet, jak bychom si přáli v čase, kdy pobýváme ve společnosti „vzácného hosta“ a dopřáváme si prostor k zastavení, sami sebe oslovit, potěšit, ocenit, prostě jaký den bychom si přáli zažít…

A ještě jeden tip, jak rozvíjet laskavost vůči sobě, na závěr. Kdykoli se od tohoto momentu přistihnete při tom, že jste všímaví, soucitní a laskaví sami k sobě, poznačte si do Deníku (úspěchů a ocenění) tento vzácný moment, a také situaci, která k tomu přispěla a jak jste si přitom cítili.

Buďte na sebe hodní, a to nejen ke konci kalendářního roku.

Mgr. Monika Struhárová