• Rubriky příspěvkuBlog

Do našeho dalšího prázdninového čtení, jsem si dovolil vložit malé „duchovní okénko“, které by nám mohlo v době léta a dovolených pomoci k hlubšímu uvědomění si, jak to vlastně s láskou v našem životě vypadá. 

Celkem dobře nám k tomuto zamyšlení může pomoci prastarý novozákonní text z 1. listu Korintským. “Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.”

Nevím jak moc známý je tento text mimo skupinu lidí, kteří se hlásí v naší zemi ke křesťanství. Přitom je to text, který nám může velmi dobře posloužit k sebereflexi toho, jakou že to vlastně lásku máme sami k sobě, jak sami se sebou zacházíme a jak o sebe pečujeme. Zde si můžeme pomoci ještě jedním známým biblickým pravidlem „Miluj bližního svého, jako sebe sama“. Zde nám je ukazováno, že bez skutečné lásky k sobě, bez vysoké sebeúcty, nemůžeme nikdy plně milovat ty druhé.

Tak se nebojme výše uvedený (tučně zvýrazněný text) postupně pomalu předčítat, promýšlet a to nejprve k sobě samým, potom k partnerce či partnerovi a k dětem. Doporučuji vzít si nějaký zápisník a to, co objevíme, to co, si uvědomíme a pro jaké změny se rozhodneme, si poznačme a zkusme krůček za krůčkem dělat ve svém životě láskyplné kroky. Nic si nevyčítejme, neobviňujme sebe ani druhé, prostě začněme se změnami, které potřebujeme udělat. Ať je tímto malým-velkým rozjímáním síla lásky ve vašem životě posílena, znovuobjevena a znovuobnovena.
 
To vám ze srdce přejí členové týmu Espediente.

Martin Bušina