• Rubriky příspěvkuBlog

O tzv. emoční nepřítomnosti hovoříme, když otec nejeví zájem být rodičem a rozvíjet vztah se svými dětmi. Čili otec může chybět i v rodinách, kde jsou rodiče stále spolu a žijí pod jednou střechou. I zaneprázdnění otcové, kteří celý den pracují a vidí své děti pouze ráno (pokud vůbec), jsou v podstatě nepřítomní.

Potřeba, aby tu vlastní táta pro své dítě vždy byl, nezmizí ani s novým parterem, s kterým matka vytvoří novou, tzv. doplněnou (chcete-li sešívanou, patchworkovou) rodinu. Snažíme se tedy upozornit na projevy a rizika, která s sebou fenomén chybějícího otce může nést.

Bez táty…

 • Děti se obviňují, když se táta odstěhuje a méně se zapojuje do jejich života. Potřebují opakované ujištění, že to není jejich chyba a srozumitelné vysvětlení, proč táta odešel.
 • Děti se cítí opuštěné, když se jejich otcové nezapojují do jejich života. Bojují se svými emocemi a občasnými záchvaty sebenenávisti.
 • Děti, kterých otec bojuje se závislostí (na alkoholu, drogách, automatech), vyrůstají také bez otce, protože závislý člověk nemá sílu být rodičem.
 • Děti bez otce mají větší potíže s přátelstvím a mají problémy s chováním. Mnohé se chovají panovačně, aby zamaskovaly skryté obavy, rozhořčení, úzkost.
emocni-nepritomnost

Jaké důsledky může emoční nepřítomnost přinést

 • Děti bez otce mají větší problémy dokončit střední školu. Častěji chybí a bývají vyloučeny ze školy. Častěji kouří, pijí alkohol a zneužívají drogy. Většina dětí na útěku vyrůstá bez otce. Také mají častěji problémy se zákonem a horší sexuální zdraví kvůli časnému pohlavnímu styku a střídání partnerů.
 • U dětí bez otců je vyšší pravděpodobnost, že zažijí fyzické zneužívání, emocionální týrání, šikanu či sexuálně zneužíváni.
 • Děti bez otce vykazují výrazně více zdravotních těžkostí jako akutní a chronická bolest, astma, bolesti hlavy a žaludku, úzkosti, deprese a sebevraždy.
 • U dívek s fyzicky nebo emocionálně nepřítomným otcem je větší riziko vzniku poruch příjmu potravy. Nezdravé zaujetí jídlem nebo tělesnou hmotností jsou pravděpodobnější, pokud dívka v dospívání nemá ve svém životě přítomnou postavu otce. Dcery bez tátů jsou také dvakrát častěji obézní. Pociťují „hlad po otci“, hlubokou prázdnotu a nejistotu. Kladou si otázky: Co je se mnou tak špatného, ​​že mě můj vlastní otec nemiluje? Kdybych byla hubená, zasloužila bych si tátovu lásku? 
 • Dcery bez tatínků se stanou sexuálně aktivními dříve než jejich vrstevnice a mají více zkušeností s intimním násilím. Dívky, které jsou v blízkosti svých otců, mají menší pravděpodobnost otěhotnění jako dospívající. Oddalují sexuální vztahy, čekají déle, než se vdají a budou mít děti. 
 • Opuštěné dcery jsou náchylné ke zneužívání drog a závislosti kvůli vnitřní nepohodě.
 • V dospělosti jsou děti bez otce častěji nezaměstnané, mají nízké příjmy, pobírají sociální dávky a zažijí bezdomovectví.
 • Děti bez otce mají tendenci vstupovat do partnerství dříve, častěji se rozchází a mají děti mimo manželství nebo partnerství.

Autorka článku: Mgr. Zuzana Müllerová, Ph.D.


Článek vznikl díky podpoře projektu Doplněné rodiny aneb rozšířený rodičovský tým z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.