• Rubriky příspěvkuAktuality / Blog

Co znamená patchwork? Slovo patch pochází z angličtiny a je překládáno jako záplata, slovo work pak znamená práce, činnost nebo dílo. Jedná se tak o techniku, kdy jsou z malých kousků látek, stejných, které se používají na záplaty, a jejich sešíváním, vytvářená nová díla.

Tato slova na vás vykouknou při zadání hesla patchwork do internetového vyhledávače. To, co mne zaujalo, byla další velmi výstižná slova pro přiblížení našeho tématu:

Od začátku výroby tkaní se lidstvo snažilo tento drahocenný materiál zužitkovat dalšími způsoby, tedy i výrobou nových výrobků „záplatováním“.

Dovolím si přiblížit podstatu posešívaných rodin tím, že si vypůjčím jednotlivé prvky patchworku.

1. Drahocenný materiál

Člověk je „drahocenný materiál“. Ať už se jedná o děti či o dospělé. Po prožitém trápení chtějí znovu být spokojeni a podaří-li se, aby znovu byli milovaní, žádaní, dochází jejich lidství k naplnění. 

Někdy se stává, že pochybujeme o sobě nebo o tom druhém. Ale jako lidské bytosti toužíme po tom, být pro někoho konkrétního důležití.

2. Malé kousky

Pokud jste někdy zkoušeli vytvářet patchworkovou technikou nějaké dílo, určitě víte, jak náročné je sladit ty rozdílné kousky designově, snad i rozměrově, materiálově. Zrovna tak je důležité připustit a být trpělivý ve vytváření a budování vztahů mezi novými partnery, mezi novým partnerem a dětmi toho druhého, někdy je potřeba dokonce i pracovat na vztahu se svými dětmi. To okřídlené „moje, tvoje, naše“ poukazuje na složitost vztahů uvnitř posešívané rodiny a mimo to i vně této rodiny – s druhým rodičem dětí či s širší rodinou.

3. Sešívání

Nejde o to jen jednotlivé dílky naskládat vedle sebe. Právě vztahy, ty pomyslné sociální švy představují mravenčí práci na sžívání, na nastavování pravidel fungování, na vymezení kompetencí, na uhájení vlastního místa, nejen konkrétního v domácnosti rodiny, ale i výsostného a privátního vztahu mezi rodičem a vlastním dítětem, mezi rodičem a přijatým dítětem (toho druhého), mezi dětmi navzájem, mezi bývalými partnery, mezi rodičem a novým partnerem rodiče. Patchwork totiž znamená, že se vše důkladně propojí, posešívá bez rušivých závad a nepřesností.

4. Vícevrstevný výrobek

Lícová část patchworku obvykle vypadá kouzelně, zaujme na první pohled. Rubová strana už tak vzhledná není. I v životě posešívaných rodin se jen málokdy dostaneme „pod povrch“. Někdy jednotliví členové rodiny nesdělují, co prožívají, po potřebují a co jim chybí. Jindy v běhu času ani není čas zabývat se tím, jak jim je. Přizpůsobovat se režimu dětí z jedné rodiny, z druhé rodiny, teď v rámci společné rodiny, sladit priority, hodnoty, výchovný přístup, rozdělení povinností, zajistit finančně povinnosti vůči několika stranám – asi si umíte představit, že to není nic jednoduchého. A to ani nemluvíme o vztazích mezi bývalými a současnými partnery, širší rodinou. Někdy je dobře, že rub není vidět…

5. Nové dílo

patchwork

Kdysi víceméně zbytkové kousky látky našli nové využití. Díky trpělivosti, kreativitě, zručnosti a zájmu se podařilo vytvořit něco nového. Něco, co znovu má svoji hodnotu, někdy přidanou hodnotu o prožitou zkušenost. A i lidský rodinný patchwork má jednu touhu: aby znovu doma bylo dobře.

Autorka článku: Mgr. Milena Mikulková


Článek vznikl díky podpoře projektu Doplněné rodiny aneb rozšířený rodičovský tým z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.