• Rubriky příspěvkuAktuality

Co předchází rozvodu či rozchodu, v jakých fázích vztahu se lidé rozcházejí a co přináší tolik zklamání v blízkých vztazích? Kniha „Hlavu vzhůru po rozvodu?!“, která nyní vychází v nakladatelství Grada publishing, nabízí praktické podněty, jak předcházet zbytečným potížím během rozvodu či rozchodu a jak co nejméně zatížit děti. Křest knihy proběhne ve středu 15. 12. 2021 v Praze. Knihu pokřtí zpěvačka Barbora Poláková a herec Pavel Liška. Živé vysílání křestu knihy a krátké rozhovory s hosty můžete sledovat on-line u nás na Facebooku.

Autoři knihu záměrně postavili od rozvodu rodičů po kapitoly věnující se dětem, protože podle jejich slov „Děti rozvod rodičů lépe zvládnou, když ho zvládnou rodiče. A vaše děti za to (i o to) stojí“ říká autorka knihy a vztahová poradkyně Milena Mikulková. Přibližuje, jaké místo mají emoce v procesu emocionálního rozvodu. Společně se spoluautorkami se snaží nabídnout praktické podněty pro zvládnutí procesu rozvodu a zejména jak zařídit život „poté“. Aby se z rodičů stal tým založený na bázi dobrých sousedských vztahů.

Když se naši rozejdou a budu s mámou, uvidím ještě někdy tátu? Jak se k sobě budeme chovat, když už nebudeme rodina? Co když mi naši lžou a je to všechno kvůli mně? Proč mi říkají, že se pro mě nic nemění, když se pro mě mění úplně všechno?

To jsou namátkou nejčastější otázky, které si klade dítě, a jen zřídka se na ně nahlas zeptá. Kolektiv autorů popisuje různé vnímání situace podmíněné věkem dítěte. Poukazuje i na to, jak předcházet tomu, čeho se rodiče obávají nejvíce – že rozpad jejich partnerství zasáhne a negativně ovlivní jejich děti. Nechtějí jim ublížit. Žel, někdy to, co se mezi rodiči děje v souvislosti s rozvodem/ rozchodem, přispěje k rizikovému chování dětí. Téma pro ně nekončí v bodě rozvodu, ale přesahuje právě k budování rodičovského týmu. Novému fungování, kde rodiče zůstávají rodiči, přestože se celá řada podmínek i vztahů mění.  Jindy je rodičovský tým rozšířený o nové partnery rodičů. Předkládají čtenářům návod na tzv. rodičovský plán, jehož cílem je vzájemná spolupráce při zajištění práv a potřeb dítěte. Plán slouží rodičům pro představu o  všech kompetencích a  změnách.

Představovaná kniha vychází z praxe týmu autorek v práci s  rodinami v rozvodu. Milena Mikulková je sociální pedagožkou a  vztahovou poradkyní s dlouhou praxí a autorkou série knih pro rodiče a partnery.  Markéta Nováková, stála u zrodu tzv. cochemské praxe v  opatrovnických řízeních v ČR. Jedním z hlavních principů tohoto směru je posílení rodičovských kompetencí v situaci, kdy se rozpadá jejich partnerství a je potřeba pro děti zachovat fungování tzv. rodičovského týmu při sdíleném rodičovství. Jediným cílem je skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče. Pavla Poláková je  poradkyní v Rodinné a  manželské poradně a lektorkou kurzů pro další odborníky.

Ke knize vydáváme i Karty 52 vzkazů od dětí – ESPEDIENTE, z.s.  , které obsahují vybrané výroky z knihy Hlavu vzhůru po rozvodu?! .

O autorkách:

Milena Mikulková (1963) pracuje jako sociální pedagog, zabývá se vztahovým a výchovným poradenstvím.  Propojuje školství a sociální práci, je autorkou diagnostického nástroje socioklima a tzv. židličkové metody. V poradenské praxi, v lektorské činnosti a dalších aktivitách snoubí lidskost s odborností, teorii s praxí, písmenka s obrázky, vážnost s humorem. V nakladatelství Grada dále publikovala knihy: Hlavu vzhůru, rodiče!; Hlavu vzhůru, chlap(c)i! a Hlavu mírně vzhůru, ženy!.

Markéta Nováková (1978) před šesti lety založila spolek Cochem.cz jehož cílem je při soudech v ČR zavést interdisciplinární spolupráci inspirovanou cochemskou praxí. Realizuje odborné semináře, podílí se na projektech podpořených z evropských fondů a vytváří metodické materiály ve spolupráci s dalšími autory knihy. Iniciuje další změny např. ve výkonu kolizního opatrovnictví a povinné edukaci rodičů před rozvodem.

Pavla Poláková (1973) se od studií věnuje sociální práci s dětmi. Posledních pět pracuje v  Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně, kde se věnuje zejména rodinám s dětmi, které procházejí rozpadem soužití rodičů. Společně s Markétou Novákovou lektorují kurzy určené odporníkům v oblasti interdisciplinární spolupráce.

Ilustrovala Olga Pazerini. Ke knize přispěl také soudce Vladimír Polák, který jako první zavedl interdisciplinární spolupráci ve věcech péče soudu o nezletilé inspirovanou cochemskou praxí na OS v Novém Jičíně.