• Rubriky příspěvkuBlog

Mám rád krátké úderné články, které mi umožní uchopit téma a provést sebereflexi a vidět možnosti, v čem se mohu zlepšit. V partnerském vztahu je jistě užitečné, pokud závazek na odlehčené zlepšování (s nadhledem a humorem) uzavřou oba partneři.

Laskavost a všímavost jako cesta k sebelásce.
Aneb mindluness jako metoda psychoterapie

Laskavost by mohla stát na začátku všeho. Přijde mi totiž v podstatě skoro nejdůležitější. Proč? Podívejme se na význam toho slova – znamená totiž vlídný a dobrosrdečný

A jaká jsou synonyma laskavosti? Hodný, srdečný, přívětivý, shovívavý, zdvořilý, přátelský, dobrotivý, šlechetný, jemný, vlídný, milý, něžný, dobrosrdečný a milostivý.

Kdyby vám náhodou přišlo, že člověk – zvláště muž mající tyto vlastnosti, může působit nemužně, jste na velikém omylu.

Člověk laskavý je člověk dospělý. Člověk, který je vděčný a spokojený s tím, co má. Člověk laskavě pečující o sebe, partnera či partnerku, děti a přátele. Proto si myslím, že laskavost je pro budování dlouhodobého vztahu nejdůležitější vlastností a to pro oba partnery.

Malý test laskavosti

Udělejte si během adventní doby čas a zkuste si doplnit k významům slova laskavost, jak si stojíte sami k sobě, partnerovi, dětem… Můžete test rozšířit i na kterýkoliv důležitý vztah ve vašem životě.

Hodná/ý……….
Srdečná/ý………….
Přívětivá/ý………..
Shovívavá/ý………
Zdvořilá/ý……….
Přátelská/ý……….
Dobrotivá/ý………
Šlechetná/ý………
Jemná/ý……..
Vlídná/ý……..
Milá/ý……….
Něžná/ý………
Dobrosrdečná/ý……….
Milostivá/ý……..

Martin Bušina