• Rubriky příspěvkuBlog

V čase adventním je vhodné zvolnit, zklidnit se, dovolit si zastavení a prožití vnitřního ticha. Vánoce k nám nepřicházejí odněkud z vnějšku, ale vytváříme si je sami tím, jak se chováme a co prožíváme.

Pro děti jsou Vánoce spojeny převážně s těšením se na dárky a překvapení. Dárek je osobním poselstvím, kterým sdělujeme druhému, že si ho vážíme, že ho máme rádi. V dárku dáváme také část nás samotných. Využijme příležitosti a učme děti, že i ony mohou obdarovávat druhé a zažívat tak radost z výměny energie, z dostávání i obdarovávání.

Nejhodnotnější dárek

Můžeme si klást otázku: „Jaký nejhodnotnější dárek mohou dát rodiče svým dětem?“ Největším dárkem je dát dětem jistotu, že je máme rádi, ale taky že se máme v rodině rádi navzájem, maminka s tatínkem, babička s dědečkem, i širší rodina a přátelé.

„Takovýto dárek citové jistoty v rodinném společenství se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, nezapomene. O Vánocích se otevírají lidská srdce, je to období, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a usmíření všude tam, kde došlo k nedorozuměním a k hořkostem. Víme, že nad naším hněvem by slunce nemělo zapadat. To platí obecně a každodenně. Jsme-li realisty, připustíme, že jsme toho schopni jen v hněvu relativně malém a také jen obecném a každodenním. Ty velké hněvy a nevůle a trpkosti, ty by nás neměly provázet přes Štědrý večer. V rodině, tj. tam, kde se máme rádi, děláme jeden druhému radost bez zásluhy a odpouštíme bez odčinění.“

profesor Zdeněk Matějček

Občas tíživé situace v rodině vyústí v rozvod rodičů. V rodinách, kde rodiče nežijí společně a v rodinách se střídavou péčí, mají oba rodiče právo pečovat o dítě v zásadě stejnou měrou a je to zpravidla i v zájmu jejich potomka. Zde je však nesmírně důležité, aby mezi rodiči probíhala efektivní komunikace, vzájemný respekt a spolupráce. Tento přístup však vyžaduje značnou zralost, vstřícnost, toleranci, nadhled.

Rodiče by si měli uvědomit, že se sice rozešli jako manželé, ale jako rodiče jsou spolu spojeni napořád a mají dál plnit své rodičovské role.

Mgr. Monika Gasnárková