• Rubriky příspěvkuBlog

… aneb jak být sám sobě terapeutem

To je to, oč tu běží! Se zaujetím sleduji, jak se rozvíjí trendy v „osobnostním rozvoji“.

Od toho původního „když nemůžeš, tak přidej víc!“ až po nalezení skutečné rovnováhy ve svém životě. Od velmi striktního time managementu, tedy umění, jak si co nejefektivněji dokázat uřídit svůj čas pracovní i osobní, až po umění nakládat co nejšetrněji se svou energií, jakožto zdrojem ne za každou cenu obnovitelným.

Dříve narození, řekněme před rokem 1989 byli mnohdy vychováni v duchu, že to prostě musí vydržet! Mnozí nezažili, že by se jejich okolí doptávalo na to, jak se cítí, co potřebují. Kde se tedy naučit, jak žít svůj život v rovnováze? Jak zvládnout rozdělit rovnoměrným dílem energii směrem k sobě, ke svým blízkým, do profesního života? Jako podporu v zamyšlení nad rovnováhou v životě nabízím několik otázek, máte-li chuť na vlastní inventuru.

Jak vůbec poznat, že žijeme v rovnováze? Jak bychom si přáli žít život v rovnováze? Čím můžeme sami přispět
k tomu, abychom žili v rovnováze? Jak k tomu mohou přispět naši blízcí a přátelé? A co toužená změna vnese za přínosy do našeho života? Co vám dává jistotu, že zrovna vy dokážete žít svůj život v rovnováze? Jakým konkrétním krokem směrem k rovnováze máte chuť začít hned teď?

Dovolte mi rovněž malé pozvání do Krátké terapie zaměřené na řešení (Solution-focused brief therapy – SFBT),
která se orientuje na budoucnost a cíl. Průkopnice tohoto řešení Insoo Kim Bergová přinesla do této terapie zázračnou otázku:

„Představte si, že zatímco dnes v noci budete spát a ve vašem domě bude úplný klid, stane se zázrak. Zázrak bude spočívat v tom, že problém, který nyní máte, se vyřeší. Avšak vzhledem k tomu, že budete spát, nebudete o tom, že se stal zázrak, vědět. A tak, AŽ SE ZÍTRA RÁNO PROBUDÍTE, CO BUDE JINAK A PODLE ČEHO POZNÁTE, že se tento zázrak stal a že problém, který vás trápil, je vyřešený?“

Podle jaké minimální změny na sobě poznáte, že se do vašeho života dostává víc rovnováhy?

Podle jaké změny na vás pozná vaše okolí, že se vám daří žít v rovnováze?

Teď už zbývá jen čekat na změny, které tento „zázrak“ přinese. A kdykoli se v následujícím období přistihnete ve stavu rovnováhy, pečlivě si tento moment můžete poznačit do Deníku úspěchů a ocenění 😊. Postačí si koupit jakýkoli deník, který se Vám líbí, a dát si na něj nálepku Deníček úspěchů a ocenění.

Závěrem ještě pár inspirativních tipů na život v rovnováze z knihy Radkina Honzáka, který čerpá z „Desatera“ sester anglických hospiců:

  1. buď sama k sobě laskavá a vlídná,
  2. najdi si své „útočiště“ – místo klidu,
  3. když jdeš domů, soustřeď se na dobré věci,
  4. využívej posilujících prvků přátelství,
  5. plánuj si chvíle oddechu a odpočinku,
  6. nauč se říkat “Rozhodla jsem se” namísto “Musím”,
  7. raduj se, směj se, hraj si.

Hodně štěstí na cestě k rovnováze…

Zdroj:
Honzák, R. (2018). Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Praha: Vyšehrad.
Shazer, S., Dolan, Y. a kol. (2014). Zázračná otázka. Praha: Portál.

Monika Struhárová