• Rubriky příspěvkuBlog

Památka zesnulých či lidověji Dušičky jsou svátkem, který má své pevné místo v kalendáři 2. listopadu. Jak je společně prožít i v dnešní době, kdy třeba nebude možnost navštívit vzdálenější hřbitov?

Hlavním smyslem Dušiček je společně v rodinném kruhu vzpomenout na naše předky, kteří už tady s námi nejsou. K tomuto období neodmyslitelně patří hřbitovy oděné do světel stovek hořících svíček. Jednotlivci či rodiny putují na hřbitov jako poutníci naděje a světla. To vše nám ukazuje, že „stojíme na ramenou“ našich předků a také to, jak je pro nás naše rodinná historie důležitá.

Pokud se rozhodnete a budete mít možnost vzít děti s sebou na hřbitov je to velmi vhodná příležitost jim vysvětlit, že se jedná o posvátné místo, kde odpočívají naši blízcí. Místo, ke kterému si vaše děti mohou postupně budovat úctu a necítit zde žádnou hrůzu či strach. Místo klidu, vzpomínání, odpuštění a „rozmlouvání“.

Jak uctít předky společně s dětmi?

Dušičky můžete s dětmi prožít i hravou a zábavnou formou. Najděte fotografie těch, kteří ve vaší rodině zemřeli, a povídejte si s nimi. O tom jak žili, co uměli, jaké měli dobré vlastnosti, co rádi dělali nebo třeba jak se jejich život lišil od toho našeho moderního. Fotografie můžete vystavit na jedno místo a zapálit u nich svíčky. Na závěr povídání můžete společně poděkovat za to, že jste součástí velkého a dlouhého příběhu vaší rodiny, ve kterém chcete dál pokračovat.

Díky tomu, že jsou děti přirozeně zvídavé a mají mnoho otázek, vzniká prostor pro povídání si o smrti, která je přirozenou součástí našeho života. Můžeme dětem říct, že naši předkové s námi žijí dál v našich vzpomínkách, často nám zde po nich i něco zůstalo – hrníček po babičce, hodinky po dědečkovi… To vše můžeme v tento den kreativně využít ke vzpomínání.

Pokud se rozhodnete společně s dětmi vypravit na hřbitov, vysvětlete jim, že na hřbitov se nechodí jenom truchlit. Společně můžete například vyrobit andělíčky či věnečky z různých materiálů (papíru, moduritu, přírodnin, apod.), na hřbitov je přinést a položit na hrob.

A na závěr celého večera si pak doma můžete pustit úspěšný americký animovaný rodinný film Coco plný nejen písniček, ale také vzpomínání na mrtvé a zajímavého mexického veselého pojetí tohoto svátku.

Přejeme vám pokojné prožití letošních Dušiček.

Tým Espediente