• Rubriky příspěvkuBlog

Pojem resilience znamená nezdolnost, je opakem zranitelnosti. Témata současné moderní psychologie. A právě velmi příznačné téma posledních třech měsíců, kdy měli rodiny možnost “otestovat” svoji odolnost. 

Období koronavirové krize k tomu jistě přispělo. Základními principy nezdolnosti jsou flexibilita a akceptace neboli přijetí. Tedy schopnost uvědomit si a přijmout, že existují různé způsoby a možnosti, jak zvládat náročné situace. Že neexistuje žádný dobrý nebo špatný způsob zvládání náročných situacích. Každá rodina je jedinečná a neopakovatelná. Rodiny situaci zvládli i přesto, že děti zůstaly doma, rodiče byli nuceni přebrat roli učitele. Zájmové činnosti byly stáhnuty z prostředí hřišť, sportovišť či základních uměleckých škol do prostoru bytu či domu. Rodič, zpravidla matka, tak zvládla plnit svou profesi v nastavení home office, roli vychovatele, učitele, kuchařky, baviče a spoustu dalších rolí, proměnil se režim dne. 

Rozvíjet schopnost přijímat své příjemné i nepříjemné zážitky bez potřeby je měnit nebo ovlivňovat se v takové situaci přímo nabízí. A jak úspěšně to mnohé rodiny zvládali a stále zvládají.  Akceptace je považována za důležitý a určující faktor osobní pohody a duševního zdraví. Sklon k vyhýbání se zkušenosti (negativní obzvlášť) jde ruku v ruce s vyhýbavými strategiemi zvládání zátěže a stresu a vyšším výskytem různých rizikových projevů. Potlačování či vytěsňování toho, co se děje sice může přinést na nějaký čas úlevu, ale po delší době dochází k jejich hromadění. Některé nepříjemné zážitky a zkušenosti mohou být cenným zdrojem zkušeností a přinést s sebou změnu v dosavadních způsobech chování rodiny. Rozvíjet schopnost přijímat své příjemné i nepříjemné zážitky bez potřeby je měnit nebo ovlivňovat se v takové situaci přímo nabízí. A jak úspěšně to mnohé rodiny zvládali a stále zvládají.  Akceptace je považována za důležitý a určující faktor osobní pohody a duševního zdraví. Sklon k vyhýbání se zkušenosti (negativní obzvlášť) jde ruku v ruce s vyhýbavými strategiemi zvládání zátěže a stresu a vyšším výskytem různých rizikových projevů. Potlačování či vytěsňování toho, co se děje sice může přinést na nějaký čas úlevu, ale po delší době dochází k jejich hromadění. Některé nepříjemné zážitky a zkušenosti mohou být cenným zdrojem zkušeností a přinést s sebou změnu v dosavadních způsobech chování rodiny.

Mnohým rodinám se podařilo najít řád a systém, přizpůsobit se neustále měnícím se podmínkách. Našel se prostor zahrát si s dětmi společenskou hru, povídat si, společně vařit.

Nad mírou odolnosti vůči zátěžovým situacím se můžeme zamýšlet při zodpovězení otázek, které se zaměřují na to, zda dokážeme při stresových situacích zůstat klidní, přizpůsobujeme se nečekaným změnám, jsme spíše nastavením optimisté, dokážeme se ze zkušeností  poučit, nasloucháme a reagujeme na základní potřeby, když se hlásí o slovo. Dostatečně známe sami sebe, rozeznáme své emoce a chápeme, co je spustilo, a v neposlední řadě, zda se spíše orientujeme směrem řešit problémy postupnými konkrétními kroky nebo jsme naopak “obětí” daných událostí.

Osobní pohoda – je jedním z důležitých témat psychologie zdraví a osobnosti. Zaměřuje se především na osobní rozvoj. Osobní pohoda se týká oblastí jako je pozitivní emoční nastavení (laskavost, být potřebný a užitečný pro druhé, poskytovat dobro a pečovat o druhé), osobní rozvoj a psychická odolnost. Zajímavé pojetí “rozkvětu osobnosti” nabízí psycholog Martin Seligman v souhrnném pojmu PERMA. Kdy “P” pojednává o významné roli pozitivních emocí v utváření osobní pohody. Písmeno “E” zahrnuje důležitost zaujetí pro nějakou činnost, můžeme se setkávat i s pojmem FLOW. To bývá moc dobře patrné na malých dětech, které dokáží být natolik ponořeny do hry a občas se “zapomenou”. Třetí písmeno “R” směřuje k důležitosti přiměřených a zdravých vztahů k okolí. “M” znamená podílet se na něčem, co přesahuje náš osobní rámec, udělat něco pro ostatní bez zištných důvodů. Mnoho lidí se zapojilo do pomoci, šití roušek či jinak přidali ruku k dílu. Poslední “A” znamená sebedisciplína, která rozhoduje o úspěšném nebo neúspěšném naplnění cílů a plánů. 

Pokud Vás oslovilo téma odolnosti a stresu, můžete se inspirovat v knihách zaměřených na pozitivní myšlení a pozitivní psychologii. Nabídka je obrovská.

Např. portál nestezujsi.cz, nabízí zajímavou inspiraci k cestě, jak změnit dosavadní “jazyk” v komunikaci s lidmi či sám se sebou. Tématy odolnosti se zabývá i Pavel Říčan v knize Cesta životem. Rovněž knížky s tématikou osobního rozvoje a koučování.

Zdroj: SELIGMAN, Martin E. P. Vzkvétání: nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody. V Brně: Jan Melvil, 2014. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-95-0.

Monika Struhárová