• Rubriky příspěvkuBlog

Možná je to dávno, možná tím procházíte – okamžikem, kdy se vaše představy o partnerství či manželství rozpadly, naděje na obnovení vztahu vzala za své a vy toužebně vyhlížíte okamžik, kdy bude potvrzeno: „Je konec!“

Pravdou je, že rozvodem či rozchodem něco končí, něco začíná a něco i nadále zůstává.

V naší praxi se setkáváme s lidmi, kteří dospěli k rozhodnutí – chceme rozvod či rozchod. Obvykle nás vyhledají na doporučení soudu nebo tzv. sociálky. Proč? Protože přestože se rozcházejí jako pár, zůstávají rodiči. Pro teď a vlastně napořád. A to, co se jim snažíme nabídnout, je doprovázení na cestě ke konstruktivnímu rozvodu. Výrazně nám k tomu napomáhá infografika, která rodičům pomáhá pochopit situaci a potřeby jejich dětí a možnosti rodičovského fungování. Párům se snažíme pomoci k fungujícímu rodičovskému týmu nebo chcete-li sdílenému rodičovství. 

Nechceme jít zkratkou, chápeme, že tato životní změna je náročnou stresovou událostí doprovázenou emocemi, nejistotami, někdy obavami, ale i potřebou začít nově a jinak. Doprovázíme-li klienty v rozvodu, pak jim pomáháme zvládnout tento rozchod tak, aby mohli své síly soustředit na podporu svých dětí. To je to, co zůstává. Společné děti, péče o ně ve změněných podmínkách a nejméně do doby jejich zletilosti.

Jak tedy vypadá konstruktivní rozvod? Když…

 • udržíte svůj spor ve věcné rovině (vše, co je potřeba společně dořešit),
 • budete mít stále na paměti potřeby dětí a zajistíte jim emoční bezpečí a minimum změn,
 • vynaložíte veškeré úsilí a budete se soustředit se na možnosti dohody,
 • budete plnit dohody,
 • nedovolíte, aby partnerské zklamání ovlivňovalo rodičovskou roli,
 • pro zvládání emočních dopadů rozchodu vyhledáte odbornou pomoc,
 • se budete orientovat na budoucnost,
 • nezapomenete na to dobré
 • když budete poctivě hledat, na čem dobrém je možné u toho druhého stavět porozvodovou komunikaci,
 • si uvědomíte, co mělo být cílem rozvodu,
 • si dovolíte uzavřít tuto životní etapu.

Grafické ztvárnění procesu budování vztahu, rodičovství, ukazuje, že se jedná o mosty, které partneři mezi sebou budují – a v případě rozvodu či rozchodu zase boří. Jenže děti jsou na těchto mostech závislé. Vztah rodičů je pro ně více či méně pevnou půdou pod nohama. Zruší-li se partnerství rodičů, pak stále ještě zůstává jedno patro tohoto mostu – rodičovství. Je to něco, na čem rodiče v nové situaci potřebují pracovat, učit se, pochopit. Protože děti rozvod či rozchod rodičů lépe zvládnou, když ho zvládnou rodiče. 

Proto poskytujeme služby rodinám s dětmi, kde se rozpadá partnerství rodičů a mají zájem své děti ochránit před negativními dopady jejich nesouladu. Chceme nabídnout Jistotu v nejistotě a přispět ke zvládnutí ztrát bez větších ztrát. Neváhejte se na nás obrátit!

Mgr. Milena Mikulková