• Rubriky příspěvkuAktuality

V současné době probíhají poslední úpravy našeho nového e-learningu. Bude určen rodičům, kterým se rozpadl vztah a snaží se najít to nejlepší možné řešení nastavení péče o jejich děti.

Je zpracován na základě našich dlouholetých praktických zkušeností z (po)rozvodového/rozchodového poradenství v této oblasti.

E-learning má čtyři vzdělávací moduly:

  1. Jak vytvořit fungující rodičovský tým v době (po)rozvodu/rozchodu
  2. Právní minimum
  3. Děti a rozvod: jak s dětmi komunikovat o rozvodu, minimální práva dětí, potřeby a vnímání rozvodů dětmi v různém věkovém období
  4. Nejčastější otázky a řešení obtížných situací

Jsme přesvědčeni, že e-learning pomůže rodičům získal lepší vhled do situace. Ujasní si zde svá práva a povinnosti. Svým porozuměním přispějí k efektivnímu řešení situace a lepšímu vnímání potřeb dětí.

„Věříme, že se vytvořením tohoto nástroje může zvýšit dostupnost odborné přípravy rodičů na zvládnutí rozvodu. Mohou program totiž absolvovat kdykoliv, zdarma, nezávisle na provozní době jakékoliv poradny, geograficky dostupně po celé ČR. Touto formou zajistíme partnerům také soukromí. Hodně lidí nechce docházet fyzicky do poradny, nechtějí být spojováni s „institucí“. V menších městech, kde není tak vysoká anonymita, jsou obvyklé také obavy z úniku intimních informací,“.

Mgr. Milena Mikulková, předsedkyně organizace.

V některých státech je edukace rodičů před rozvodem povinná. Existují už také analýzy, které dokládají, že se vyplatí věnovat rodičům a jejich společnému informování čas a vynakládat na něj státem hrazené prostředky. Efekt edukace spočívá v hladším a rychlejším průběhu samotného následného řízení, lepším porozumění a akceptaci pravidel ze strany rodičů. Cílem takové edukace je odstranění nevědomosti a/nebo neochoty domlouvat se.

Mgr. Markéta Nováková, Cochem.cz

O Základní edukaci rodičů a výhodách e-learningového programu si můžete přečíst více v tomto článku.